Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Reposted fromfungi fungi viaKryptonite Kryptonite
1435 667b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKryptonite Kryptonite
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

February 21 2017

8549 799a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapleassure pleassure
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaover-land over-land
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromtomowa tomowa viathelittleprince thelittleprince
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viabazyliszek bazyliszek
9914 8cfb
4074 69be
Reposted fromczajnikq czajnikq viailovegreen ilovegreen
Lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Tadeusz Kownicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viailovegreen ilovegreen
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viailovegreen ilovegreen
Reposted fromSardion Sardion viailovegreen ilovegreen
Reposted fromtowo85 towo85 viailovegreen ilovegreen
6654 3b03 500

clubpunk:

The lines and symmetry in this though. It’s pornographic 

Reposted fromsamwilson samwilson viailovegreen ilovegreen
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabrzask brzask
0642 559c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaazazel azazel
4067 8c8c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl