Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablackdrama blackdrama

June 23 2017

Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
0217 9224
Reposted fromgreggles greggles viastrzepy strzepy
Reposted fromsavor savor viathatwasntadream thatwasntadream
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaHoHo HoHo
1753 8d0e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoskalatte toskalatte
6962 1807 500
Reposted fromhysterie hysterie viamoonwhale moonwhale
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaSzczurek Szczurek
0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual viablackiris blackiris
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszatanista szatanista
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

June 22 2017

Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaszatanista szatanista

June 21 2017

Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno.
— Iwan Turgieniew
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viahouda houda

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viahouda houda
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaeffic effic
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viamodalna modalna
8394 23e4 500
placek z sadu.

June 20 2017


żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl