Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

ommanyte:

yo what are you always so stressed about?

me:

imageimageimageimage
6023 554f
Reposted fromoopsiak oopsiak

September 20 2016

7068 6d4b 500
Reposted fromkjuik kjuik viatosiaa tosiaa
5962 7a34
Reposted fromorelh orelh viatosiaa tosiaa
5618 3abb 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaSzczurek Szczurek
6354 681b

September 19 2016

8953 df0d 500

landrykilledyetanotherguy:

“Would you go on vacation for $100,000?”

September 18 2016

Reposted fromFlau Flau viaalternatywnie alternatywnie

„Nie znoszę bab, które narzekają, że nie umieją być same. Znam też dziewczyny, które są w związkach małżeńskich i gdyby któregoś dnia ci faceci postanowili je zostawić, to dla nich byłby to koniec świata, koniec życia, bo tylko wychowują dzieci, nie pracują, nie mają własnych pieniędzy, nie wiedzą, co ze sobą zrobić bez faceta. Kompletnie tego nie rozumiem. Ja się strasznie angażuję w związek, ale nigdy nie pozwoliłabym mężczyźnie się ubezwłasnowolnić, odciąć się od moich planów zawodowych. Wierzę, że w dzisiejszych czasach kobieta jest w stanie dużo rzeczy przeżyć, znieść, przetrwać i ułożyć sobie życie na nowo.”

— Katarzyna Cerekwicka
Reposted fromlivhanna livhanna vialaddersong laddersong
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaszydera szydera
Reposted frompjoter pjoter viaszydera szydera
0811 7e17 500
Reposted fromssozs ssozs viaszydera szydera
8533 f72e 500
Reposted fromfungi fungi viashadowfax42 shadowfax42
3998 67b4 500
we cannot eat money
Reposted fromStonerr Stonerr viaSzczurek Szczurek
7790 b69c
Reposted fromzciach zciach viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl