Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

2529 eb92

your-lovers-and-drifters:

Blue Valentine, 2010

6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viavertheer vertheer

March 19 2017

Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
6341 6c50 1000
Reposted frommononok mononok viacalaverite calaverite
Reposted fromfungi fungi viazachlanny zachlanny
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viahormeza hormeza
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viahormeza hormeza
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viamauak mauak
3446 e094
Reposted fromSplybox Splybox viamanxx manxx
4850 c48f
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaaunds aunds
9351 d94a
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viailovegreen ilovegreen
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive viailovegreen ilovegreen
7097 276a
Reposted fromkrzysk krzysk viakrolik krolik

exceptionals:

when ur clothes are slightly different shades of black and dont match

image
Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws viaAnkhe Ankhe
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viavertheer vertheer
2916 8e88
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viavertheer vertheer
2497 617e
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viavertheer vertheer
List do ludożerców

Kochani ludożercy 
nie patrzcie wilkiem 
na człowieka 
który pyta o wolne miejsce 
w przedziale kolejowym 

zrozumcie 
inni ludzie też mają 
dwie nogi i siedzenie 

kochani ludożercy 
poczekajcie chwilę 
nie depczcie słabszych 
nie zgrzytajcie zębami 

zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze 
więcej więc posuńcie się trochę 
ustąpcie 
kochani ludożercy 
nie wykupujcie wszystkich 
świec sznurowadeł i makaronu 
nie mówcie odwróceni tyłem: 
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie 

Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę
— Różewicz Tadeusz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera

- Marzę niekiedy - podjęła, gdy milczał - by wypłynąć. Sama jedna. Postawić żagiel i wyjść w morze... Daleko, daleko, aż po horyzont. Wokoło tylko wody i niebo. Obryzguje mnie słona piana fal, wicher szarpie włosy prawdziwie męską pieszczotą. A ja jestem sama, zupełnie sama, nieskończenie samotna wśród obcego i wrogiego mi żywiołu. Samotność wśród morza obcości. Nie marzysz o niej?

Nie, nie marzę, pomyślał. Mam ją na co dzień.

— Andrzej Sapkowski - Sezon Burz
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl