Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

9600 3066

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
Reposted fromgruetze gruetze viatoskalatte toskalatte
Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres
Reposted fromwarkocz warkocz viailovegreen ilovegreen
6184 56b1 1000
Love never gets old
6276 99e6
Reposted fromMrSatan MrSatan viailovegreen ilovegreen
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viavertheer vertheer
9839 d040 1000
Reposted frommonarchy monarchy viajointskurwysyn jointskurwysyn
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way  (via thequotejournals)
Reposted fromSplybox Splybox viaazazel azazel

March 23 2017

Gdy coś mnie nadto wzruszy
Lub serce mi podrażni,
Chowam się po uszy
Do swojej wyobraźni
— Tadeusz Boy- Żeleński
Reposted fromdemolza demolza viamikrokosmos mikrokosmos
Siedzi sobie cichutko w kąciku, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
— Marcin Bruczkowski
2631 5fea 1000

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamyzone myzone

March 22 2017

7456 09d1

sixpenceee:

If only.

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viajas1mine jas1mine
3363 ebfb 1000
"Mleko i miód" Rupi Kaur ❤
Reposted fromzyta zyta viajas1mine jas1mine
4141 a950
Reposted fromintotheblack intotheblack viajas1mine jas1mine

March 21 2017

7531 700b 1000
Reposted fromflufs flufs viajchigo jchigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl