Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
4820 350d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaRumianek Rumianek
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianezavisan nezavisan
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaromantycznosc romantycznosc
5224 e10e

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
9004 af5c
Reposted frommcnulty mcnulty viatoskalatte toskalatte

July 17 2017

0055 4a60
Reposted fromnazarena nazarena vianerdanel nerdanel
9002 e788

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viaDagarhen Dagarhen
6027 370b 1000
Reposted fromoll oll vialiveattherainbow liveattherainbow
9661 17eb
8486 0aaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl